יצרן הכספות הוותיק בישראל - למעלה מ 80 שנות ניסיון!
יצרן הכספות הוותיק בישראל
למעלה מ 80 שנות ניסיון!

מפרטים

מפרט משטרת ישראל מספר 10 דלת ביטחון לכניסה

מפרט משטרת ישראל מספר 60.1 לאחסון סמים מסוכנים

מפרט משטרת ישראל מספר 60 לאחסון סמים מסוכנים

מפרט משטרת ישראל מספר 90.91 לאחסון עד 20 נשקים

מפרט משטרת ישראל מספר 90.92 לאחסון מ 21 נשקים ומעלה

מפרט משטרת ישראל

פרק ד - משטרת ישראל רישוי עסקים

 
 
בריח סדן - יצרן הכספות הוותיק בישראל, למעלה מ 80 שנות ניסיון!  |  רחוב הקידמה פארק תעשיות נ.ע.מ |  072-33-80-332